Hvedholm Slotshotel Historie

Historie

Horneland og øerne, ud for var rige på vildt og hørte til de vidtstrakte godser, som kronen besad fra vikingetiden. Horne rundkirke var halvøens fæstning, hvorfra man kunne forsvare Lillebælt mod Venderne.
I 1223 kidnappede en tysk greve kong Valdemar Sejr og kronprinsen under en jagt på Lyø ude for Horne. Der fulgte en vanskelig tid, hvor landet forblødte med betaling af løsepenge og overdragelse af rettigheder til landene syd for Østersøen, inden kongefamilien blev løsladt. Danmarks tid som stormagt med riger rundt om Østersøen var på en gang forbi. Hornebogen begyndte i år 1225 ved kongens hjemkomst og er skrevet frem til 1325 af munke i Hardenbergs tjeneste. Den blev give i gave til kongen af lengsgreve Preben Bille og Brahe, og er landets ældste bog. Den udstilles på Nationalmuseet.

Hvedholm nævnes første gang i kong Valdemars jordebog i 1231 som kongsgården Horn, der var 30 mark guld værd.
Lars Jonsen Panter satte sig som drost på Langeland, efter opstanden mod Christoffer II i 1332. Efter 8 år uden konge, samlede Valdemar Atterdag i 1340 riget, men først i 1430 mageskiftede Laurids Jonsen Panter Langeland med kongens Horneland, hvorved kongsgården kom i private eje. Mette Pedersdatter Present fik gården i 1475 fra sin første mand Laurens Jensen Panter, der også ejede Løgismose, og hvis far var dommer under Margrethe I., og hvis farfar var drost Laurids Panter. Hun giftede sig med Eiler Hardenberg, hvis slægt stammer fra Hannover, og kom til Danmark med den holstenske greve Gert (den kullede).
Sønnesønnen Erik faldt som én af de brynjeklædte ryttere i krigen om Ditmarsken år 1500. Danskerne blev skubbet af hestene og lå i tunge brynjer i muldrede grøfter ude af stand til at rejse sig. Hans søn Jacob Hardenberg samlede godserne Arreskov og Sandholdt gennem giftermål med Edel Bille, og Holme Kloster, som han købte af kongen. Hans anden hustru Sophie Lykke fortsatte som lensmand efter mandens død. Hun var en af landets få kvindelige lensmænd og tilmed en af de strengeste.

Læs mere her

Hvedholm Slotshotel er en del af Danske Slotshoteller. Danske Slotshoteller består af historiske slotter og herregårde.

Kontakt:

  Telefon: +45 63 60 10 20
  E-mail:  [email protected]
   Addresse: Hvedholm Slot 1, 5600 Faaborg